Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

О нама

Економско-трговинска школа Косовска Митровица представља савремену и веома успешну школу са 15 одељења и близу 250 ђака. Наставни кадар је последњих неколико година веома подмлађен , врло стручан и увек спреман за даља стручна усавршавања.

Школа поседује савремено опремљене кабинете (за информатику, обуку у бироу, књиговодство, рачуноводство...) који омогућавају, како ученицима, тако и професорима, да примењују савремене методе наставе. Такође, располаже сопственом библиотеком. Поред редовне наставе, у школи се реализује и велики број ван наставних активности у виду ученичког парламента, фото секције, разних предметних секција...

Визија школе

Желимо да постанемо савремена стручна школа са високо квалитетним стручним кадром који ће своја знања и умења применити у образовању постојећих и нових образовних профила који су у складу са савременим тржишним тенденцијама, локалном заједницом и широм друштвеном средином, школа која ће доприносити стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења.

Образовни профили

Second slide

Подручје рада: Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Шифра профила: KMKM SB 4L16S

Second slide

Подручје радаЕкономија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Шифра профила: KMKM SB 4L01S

Second slide

Подручје радаЕкономија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Шифра профила: KMKM SB 4L05S

Second slide

Подручје радаТрговина, угоститељство и туризам

Ниво квалификације: III

Трајање образовања: три године

Шифра профила: KMKM SB 3K06S

Second slide

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Ниво квалификације: III

Трајање образовања: три године

Шифра профила: KMKM SB 3K08S