Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Наставно особље


Рб

Предмет

Име и презиме

Одељење

1

Српски језик и књижевност

Данијела Јовић

 

 

 

 

 

Тијана Милошевић

 

 

 

 

 

Бојана Вулетић

 

 

 

 

 

2

Математика

Андрија Јаковљевић

 

 

 

 

 

Јасминка Тимотијевић

 

 

 

 

 

Јелена Матић

 

 

 

 

 

3

Енглески језик

Драгица Милидраговић

 

 

 

 

 

Милена Ристић

 

 

 

 

 

Александра Манојловић

 

 

 

 

 

4

Латински језик

Ива Тодоровић

 

 

 

 

 

5

Историја

Јевтић Стојна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Психологија

 

 

 

 

 

 

7

Социологија

Крстијана Алкесић

 

 

 

 

 

8

Физичко васпитање

Игор Рајчић

 

 

 

 

 

Верољуб Луковић

 

 

 

 

 

9

Хемија

Наташа Станчић

 

 

 

 

 

10

Физика

Душица Радосављевић

 

 

 

 

 

11

Биологија

Горица Томовић

 

 

 

 

 

12

Географија

Даница Ивановић

 

 

 

 

 

Властимир Елезовић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ликовна култура

Милица Каличанин

 

 

 

 

 

14

Рачунарство и информатика

Ненад Савић

 

 

 

 

 

Марко Вукосављевић