Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Предмет: Набавка и физичка дистрибуција робе


 • 268. Ознаке на роби - назив робе, марка, комерцијално име, цена и назив произвођача Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 14:42 | 03.04.2020

 • 267. Ознаке на роби - назив робе, марка, комерцијално име, цена и назив произвођача Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 14:40 | 03.04.2020

 • 266. Ознаке на роби - назив робе, марка, комерцијално име, цена и назив произвођача Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 14:39 | 03.04.2020

 • 265. Ознаке на роби - назив робе, марка, комерцијално име, цена и назив произвођача Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 14:37 | 03.04.2020

 • 264. Ознаке на роби - назив робе, марка, комерцијално име, цена и назив произвођача Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 14:35 | 03.04.2020

 • 127. Успешност продаје, контрола докумената Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 09:44 | 28.05.2020

 • 126. Контрола докумената Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:46 | 27.05.2020

 • 125. Контрола докумената Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:22 | 26.05.2020

 • 124. Документа у вези са продајом Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 08:57 | 25.05.2020

 • 123. Рекламација, решење рекламације Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:24 | 22.05.2020

 • 122. Бонификација Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:09 | 22.05.2020

 • 121. Књига евиденције промета робе и услуга ( КЕПУ ) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 08:57 | 21.05.2020

 • 120. Документа у вези са обављеним послом продаје Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:01 | 20.05.2020

 • 119. Понуда потенцијалним купцима Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 09:55 | 19.05.2020

 • 118. Књига евиденције промета робе и услуга ( КЕПУ ) Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 09:59 | 18.05.2020

 • 117. Профактура и фактура Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 09:17 | 14.05.2020

 • 116. База података о купцима, фактура и профактура Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 09:47 | 13.05.2020

 • 115. Понуда потенцијалним купцима Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 09:13 | 12.05.2020

 • 114. Упит купца Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:43 | 08.05.2020

 • 113. Понуда потенцијалним купцима Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:29 | 07.05.2020

 • 112. План продаје Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:45 | 06.05.2020

 • 111. Формирање и вођење евиденције потенцијалних купаца Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 09:19 | 05.05.2020

 • 110. Појам и задаци продаје Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 08:09 | 04.05.2020

 • 109. Формирање и вођење евиденције потенцијалних купаца Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 09:52 | 30.04.2020

 • 108. Истраживање тржишта Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 08:44 | 29.04.2020

 • 107. Истраживања тржишта продаје Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:13 | 28.04.2020

 • 106. Политика продаје трговинског предузећа Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:36 | 27.04.2020

 • 105. Задаци продаје Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:53 | 23.04.2020

 • 104. Појам и задаци продаје Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 09:58 | 22.04.2020

 • 103. Интегрисање канала дистрибуције Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 10:51 | 21.04.2020

 • 102. Посредничка мрежа и продајни канали Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 08:59 | 16.04.2020

 • 101. Посредничка мрежа и продајни канали Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 08:50 | 15.04.2020

 • 100. Контрола канала дистрибуције Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:02 | 14.04.2020

 • 99. Продајни канали Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 14:50 | 13.04.2020

 • 98. Посреднички продајни канали Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 13:27 | 09.04.2020

 • 97. Посредничка мрежа Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 11:32 | 08.04.2020

 • 96. Посредничка мрежа Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 14:23 | 07.04.2020

 • 95. Појам, суштина физичке дистрибуције Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 15:49 | 06.04.2020

 • 94. Директни маркетиншки канали Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 13:21 | 02.04.2020

 • 93. Директни маркетиншки канали Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:41 | 01.04.2020

 • 92. Врсте канала физичке дистрибуције Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 12:34 | 31.03.2020

 • 91. Појам и суштина физичке дистрибуције Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 16:52 | 30.03.2020

 • 90. Транспортно осигурање Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 14:27 | 26.03.2020

 • 89. Полиса осигурања Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 14:11 | 25.03.2020

 • 88. Транспортно осигурање Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 13:24 | 24.03.2020

 • 87. Транспортна документа Преузми

  Наставник: Борјана Тимотијевић

  Додато: 13:49 | 23.03.2020