Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Секретаријат школе


Име и презиме

Функција

Иван Јакшић

Секретар школе

Јелена Милић

Педагог

Љиљана Вићентијевић

Рачуноводство

Рајна Вићентијевић

Референт за правне, кадровске и административне послове