Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Ванредно школовањеЕкономско-трговинска школа у сарадњи са другим образовним институцијама поред редовног, поседује и ванредно школовање, преквалификацију и доквалификацију. Ванредно школовање завршавају запослени људи  без одговарајуће школе (лица са основном школом, са једним или више завршених разреда неке друге средње школе, са завршеном неком другом средњом школом и сл.). 

Намењено је кандидатима старијим од 17 година који:

 • су завршили само основну школу,
 • су започели па прекинули школовање у било којој другој школи, а то могу доказати сведочанствима о завршеном разреду


ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

Намењена је кандидатима који имају навршених 17 година живота и који су завршили средњу школу истог степена (преквалификација са трећег на трећи степен, односно са четвртог на четврти степен).

Документа која су потребна за упис:

 • Оверене фотокопије сведочанстава о свим завршеним разредима
 • Оверена фотокопија дипломе
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 • Оверена фотокопија личне карте

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Намењена је следећим кандидатима:

 • Који имају навршених 17 година живота,
 • Који су стекли трећи степен образовања, а желе да стекну четврти степен образовања.

Документа која су потребна за упис:

 • Оверене фотокопије сведочанстава о свим завршеним разредима;
 • Оверена фотокопија дипломе;
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 • Оверена фотокопија личне карте;

 

Испитна питања из МАТЕМАТИКЕ