Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

РазредиОдељење

Смер

Разредни старешина

Консултације

Дан

Прва смена

Друга смена

I/1

Финансијски администратор

Мирјана Радосављевић

     

I/2

Економски техничар

Тијана Милентијевић

     

I/3

Правно-пословни техничар

Снежана Крстовић

     

I/4

Трговац / Кувар

Верољуб Луковић

     

II/1

Финансијски администратор

Милена Ристић

 

 

 

II/2

Економски техничар

Јасминка Тимотијевић

 

 

 

II/3

Правно-пословни техничар

Ненад Савић

 

 

 

II/4

Трговац / Кувар

Јелена Богосављевић

 

 

 

III/1

Финансијски администратор

Дејан Живковић

 

 

 

III/2

Економски техничар

Вулетић Бојана

 

 

 

III/3

Правни техничар

Јевтић Стојна

 

 

 

III/4

Трговац

Јовић Данијела

 

 

 

IV/1

Финансијски администратор

Рдоњић Вук

 

 

 

IV/2

Економски техничар

Милосављевић Дарко

 

 

 

IV/3

Правни техничар

Станчић Наташа