Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

РазредиОдељење

Смер

Разредни старешина

I/1

Финансијски администратор

Вук Радоњић

I/2

Економски техничар

Дарко Милосављевић

1/3

Правно-пословни техничар

Драгица Милидраговић

1/4

Трговац / Кувар

Данијела Јовић

II/1

Финансијски администратор

Мирјана Радосављевић

II/2

Економски техничар

Тијана Милентијевић

II/3

Правно-пословни техничар

Снежана Крстовић

II/4

Трговац / Кувар

Верољуб Луковић

III/1

Финансијски администратор

Милена Ристић

III/2

Економски техничар

Јасминка Тимотијевић

III/3

Правно-пословни техничар

Ненад Савић

III/4

Трговац / Кувар

Јелена Богосављевић

IV/1

Финансијски администратор

Дејан Живковић

IV/2

Економски техничар

Вулетић Бојана

IV/3

Правни техничар

Јевтић Стојна